Oprogramowanie TDM Systems umożliwia zbudowanie w firmie, centralnej bazy danych z informacjami o narzędziach które następnie są wykorzystywane na wszystkich etapach planowania i realizowania produkcji: od konstrukcji części do jej sprawdzenia po obróbce.

 

TLM

Centralna baza danych narzędzi zapewniająca kompleksową dystrybucję danych

 


 

Podstawę do zbudowania systemu stanowi Moduł bazowy, który przechowuje informacje o komponentach, kompletnych narzędziach, listach narzędzi, obrabianych materiałach i parametrach obróbki. Buduje strukturę danych z podziałem według klas, grup, technologii i procesów obróbczych. Przechowuje informacje o lokalizacji każdego narzędzia (który magazyn, maszyna wydająca, obrabiarka lub magazynek podręczny) i jego stanie (nowe, zużyte w x%, do ostrzenia lub złom). Dzięki tym informacjom i informacjom o zamówieniach produkcyjnych możliwa jest optymalizacja zamówień narzędzi.

 

Niektóre cechy modułu:

 • Łatwy w użyciu graficzny wybór narzędzi według klasy, grupy lub procesu obróbki

 • Automatyczne tworzenie zestawów narzędzi z kontrolą wiarygodności

 • Zintegrowana generacja grafiki 2D i 3D, zdjęć i filmów

 • Zintegrowana wiedza z zakresu obróbki skrawaniem: dane dot. posuwów i prędkości

 • Zintegrowane katalogi danych narzędzi od ponad 50 producentów narzędzi

 


 

Aby umożliwić wymianę informacji z innymi systemami informatycznymi używanymi w firmach produkcyjnych dostępne są różne interfejsy:

 • do najczęściej używanych systemów CAD/CAM i systemów do symulacji procesu obróbki

 •  

  CAM

   

 • do systemów ERP

 •  ERP

   

 • do zautomatyzowanych magazynów narzędzi

 • Magazyny narzędzi

   

 • do maszyn pomiarowych i ustawczych

 • Maszyny ustawcze

   

 • do systemów zarządzania produkcją (MES)

 •  MES

 


 

Moduł Bazowy może być rozwinięty o dodatkowe moduły służące do zarządzania wyposażeniem warsztatowym (sprawdziany, przyrządy pomiarowe, uchwyty obróbkowe z uwzględnieniem terminów i warunków ich kalibracji, przeglądów itp.) czy też do stworzenia wspólnej bazy narzędzi w przedsiębiorstwie działającym w kilku lokalizacjach.

 

Użytkownicy zainteresowani tworzeniem własnych narzędzi lub wprowadzaniem do bazy narzędzi niedostępnych w oferowanych, gotowych zestawach mogą być zainteresowani modułami do automatyzacji wprowadzania danych i tworzenia grafiki 2D i 3D.

 


 

Podstawowe korzyści z zastosowania oprogramowania TDM Systems:

 • Redukcja kosztów narzędzi

 • Przejrzysta, ustrukturyzowana organizacja magazynu

 • Zmniejszenie różnorodności dostawców

 • Zwiększenie dostępności narzędzi

 • Zwiększona możliwość ponownego użycia narzędzi

 • Optymalna kontrola dostarczania narzędzi

 • Efektywne zarządzanie zamówieniami: we właściwym czasie, we właściwej ilości, łatwo zamawiane

 • Redukcja czasów przestojów maszyn związanych z narzędziami

 • Intuicyjny interfejs

 


 

Przykład składania narzędzia typu przecinak w programie TDM

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.tdmsystems.com/en/